+389 34 345 981 | info@ab-novoselski.com
 |  (mk) -         

Новости:

Што е DPF?

02 Јуни, 2015 | 12:57:02

Што е DPF?

Често се поставува прашањето од нашите клиенти за тоа што е филтерот DPFs – Diesel Particulate Filters - што точно и каква улога тие играат во еден автомобил.


Современи возила се дизајнирани да емитуваат многу ниски нивоа на штетни супстанции во воздухот. Ова се постигнува со поставување софистицирани уреди по третманот. Многу чести се филтри за дизел честички или DPF, се користи за да се намали нивото на честички (саѓи) создадени од страна на моторот.

Издувен гас тече низ порозна ѕидови и цврстите честички заостануваат во DPF филтерот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На DPF филтерот по одреден перјод му треба да биде регенериран да бидат изгорени акумулираните честички. Овој процес се контролира од страна на компјутерот и бара високи температури за прочистување на DPF филтерот.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Различни производители користат различни технологии и различни стратегии за проектирање и регенерација на нивните DPF.

DPF филтерот е добро опремен за практично секој нов дизел мотор и се поставени во близина на издувни гасови на моторот.

f g+