+389 34 345 981 | info@ab-novoselski.com
 |  (mk) -         

Новости:

Гордост ни е да соопштиме дека сме акредитирани од страна на службата за акредитација од Велика Британија.

Тоа е единствено тело кое е признато од страна на Владата на Велика Британија за акредитација за оцена на сообразноста против меѓународните стандарди. Само оние компании кои се сертифицирани од акредитирани UKAS-Би-Ес имаат право да имаат свои детали вклучени во ОК регистар, кој сега го води: на Канцеларијата за квалитет. www.quality-register.co.uk

Сертифицирани сме од Kahveci Otomotiv.

f g+